Tomt i havsnära läge med vacker utsikt över bäckfjärden i Örnsköldsviks kommun.

 

Tomten är  på 2073 m2 byggrätten är 20 % av tomtarealen vilket blir ca 410 m2 byggyta.

Det är vatten framdraget till tomtgräns. Det är en vattenförening med djupborrat vatten.
Det är servitut på väg till fastigheten. Det finns ett avtalsservitut på en båtplats på en pålad brygga. Den är placerad mellan fastigheterna Själevads-Dal 2:41 och Själevads-Dal 2:36. Den är 2,5mX35m. Avlopp kan göras med ett 3 kammarbrunn eller liknande, ansökan görs till Örnsköldsviks Kommun.
Marken består av sand/grus.

Tomten är en sluttningstomt med vacker utsikt över Bäckfjärden, Tomten är i söderläge vilket gör att det är sol under hela dagen.
 
Skicka intresseanmälan till info@fastevo.se