Vi försöker att medverka för att utveckla skogsbruket därför deltar vi med mark för forskning med hjälp av Skogforsk.