VERKSAMHETEN-UTVECKLING

Vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla egendomarna med största hänsyn till miljön. Vi köper gärna rågränsgrannar. Vi skapar värden på skog, jord, byggnader, mark, tomter, grus och jakt. Vi lägger ner mesta möjliga kraft på att vi skall ha de bästa skogarna i framtiden.

Vi är alltid intresserade av att föra diskussioner med grannar om markbyten och tilköp av mark. Vi säljer vanligtvis alla byggnader och tomter på respektive fastighet.

Vi är mycket långsiktig i vårat ägande. Detta är fundamentalt för vår verksamhet. I de fall våra egendomar har tätortsanknytning önskar vi bidraga till tätorternas utveckling i sina randområden.