Snöröjning och sandning

 

Under vinterhalvåret kan snö och halka påverka framkomligheten på gångbanor, parkeringar, vid entréer med mera. Vår ambition är att snöröja så snabbt som möjligt så att framkomligheten på våra bostadsområden blir så bra som möjligt. Vid stora snömängder kan det dock ta lite längre tid innan hela bostadsområdet är snöröjt.

Vi anlitar entreprenörer för att hålla snön borta från gator och gångvägar i våra bostadsområden. Det innebär att de håller koll på väderleken och gör bedömningar om var och när det behövs skottas och sandas. När det har kommit mer än 8–9 centimeter kallsnö eller 6 cm blötsnö påbörjas skottningen.

Snöröjning utförs normalt mellan kl. 06.00 och 23.00. Vid extrema förhållanden kan vi behöva arbeta under andra tider på dygnet för att röja bort snön.

Sandning

Vi sandar gångvägar samt infarter fram mot entréer och parkeringar vid behov.

Det finns även sandlådor utplacerade runtom i våra bostadsområden som du själv kan ta sand ifrån om du vill sanda lite extra på något ställe.

Ansvar som hyresgäst

Du som har en egen entré till din lägenhet ansvarar själv för att skotta och sanda din entré. Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv för snöröjning på din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport. När vi har snöröjt kan det bli en kant med snö vid din parkering eller carport som du själv behöver ta bort. Det blir enklare om du tar bort den så snart som möjligt så att den inte fryser.

Som hyresgäst ansvarar du även för att skotta på din balkong. Tänk på att om du låter snö ligga kvar för länge är det stor risk att det förvandlas till is som är svår att få bort. Om din balkong ligger högt upp och du slänger ut snön från balkongen måste du se till att ingen nedanför riskerar att bli skadad. Om det behövs, ta hjälp av en granne som ser till att förbipasserande inte får snö på sig.