Vad får jag förvara …

… i mitt vinds- eller källarförråd?

… på min balkong/uteplats?

… i trapphuset?

… det gemensamma cykelförrådet?