Störningar

I en hyresfastighet bor man nära sina grannar. Alla måste därför visa hänsyn och tänka på att inte störa omgivningen. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från sin lägenhet.

Så här står det i hyreslagen § 25:
”Hyresgästen är skyldig att iakttaga allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.”

Hyresgästen är ansvarig för störningar orsakade av bland annat honom själv, familjemedlemmar och dem som besöker honom. Hyresgästens skyldigheter gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex trapphus, hiss, soprum och tvättstuga.

Det är extra angeläget att inte störa från klockan 22 på kvällen till 8 på morgonen.

Om det uppstår situationer med grannar som stör dig så ska du agera enligt följande:
Hög musik, högt tal, fest och liknande
Ta kontakt med hyresgästen – försök lösa problemet

Lägenhetsbråk
Allvarliga bråk – kontakta polisen. Vid återkommande problem, kontakta oss. Notera klockslag, datum samt form av störning o.s.v. Kontakta alltid oss vid allvarliga störningar.

Om störningen ägt rum under kvälls- eller nattetid vill vi att du kontaktar oss kommande vardag. Det är viktigt att vi så snabbt som möjligt får reda på vad som har hänt eftersom vi först då kan agera i frågan.


Det är värt att tänka på:

Några enkla tips för att undvika att du stör dina grannarna: