När ska hyran betalas?

Din hyra ska betalas förskottsvis varje månad. Betalningsdag är alltid den sista vardagen före den månad hyran avser.

Kan jag få anstånd med hyresbetalningen?

Nej, vi lämnar inga anstånd.

Kan jag delbetala hyran?

I normalfallet inte. Undantag kan eventuellt göras vid interna omflyttningar som resulterar i dubbelhyror.

Jag har råkat betala in för lite i hyra. Vad gör jag?

Du kan använda OCR-numret från förra hyresavin.

Jag har inte fått min hyresavi. Vilket är mitt OCR-nummer?

Du ska använda OCR-numret från förra hyresavin.

Kan jag betala via autogiro?

Information om hur du gör för att betala via autogiro hittar du under fliken autogiro under fliken hyresgäst..

Jag har autogiro. När dras hyran från mitt konto?

Beloppet dras natten till den sista vardagen i månaden. Finns inte då tillräckligt med pengar på kontot måste inbetalningen ske manuellt.

Tänk på att det räcker med att det saknas 1 krona av beloppet för att autogirot inte ska fungera. Kontrollera därför alltid så att pengarna på ditt konto räcker till hyran.

Vad kan jag göra om jag har problem med att betala hyran?

Har du bekymmer med att klara de löpande hyresbetalningarna kan du vända dig till Fastevo AB för en avbetalningsplan.

Vad händer om jag betalar hyran för sent?

Om du återkommande, trots påminnelser, betalar hyran för sent riskerar du att ditt hyresavtal sägs upp till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen.